Array

Array

Значењето на изградбата на подземната улица од Лимак, за Скопје и неговите граѓани?

Употребата на подземниот простор може да го намали сообраќајниот застој и сè поголемите животни трошоци, а истовремено да ги достигне патните, енергетските и еколошките намалувања. Во овој поглед, првите и најочигледните економски придобивки произлегуваат од користењето на подземјето како дел од обезбедувањето на транспорт, комерцијални, индустриски и комунални објекти.

READ MORE