Array

Array

Старата железничка станица ќе се возобнови со комплексот Лимак Diamond

Просторот околу старата железничка станица долги години бил центар на на скопските случувањата. По него Скопје било препознатливо, а од тука започнувале патувањата, средбите со различни култури и народи. Од тука започнувало познатото скопско “корзо” кое продолжувало до Ристиќевата палата, камениот мост и старата турската чаршија. На овој простор карактеристичен со својата автентичност со години се чувствувала размената на енергии и мешањето на различните култури, религии и народи што поминале низ овие простори.

READ MORE